مرتبط با: پیش‌نیازهای نرم‌افزاری

 برخی از پیش‌نیازهای نرم‌افزاری موردنیاز برای نصب و راه‌اندازی Microsoft Exchange را نام ببرید

پرسشگر تازه وارد سوال شده در 1402/05/24 در وردپرس - کلی.
افزودن نظر
  • Domain Controller : Windows Server 2012 R2. …
  • سیستم عامل : Windows Server 2016 (Core and Desktop Experience) …
  • : .Net Framework. …
  • سایر ملزومات : …
  • نصب Net Framework.
  • نصب Visual C++ 2013 redistributable.
تازه وارد پاسخ داده شده در 1402/06/11.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید