ضمن تشکر از تمام کسانی که سعی در کمک کردن به دیگران را دارند، قبل از ارسال پاسخ خود سعی کنید موارد زیر را رعایت کنید:

  • در صورتی که پاسخ کامل را میدانید سعی کنید کامل توضیح دهید.
  • در صورتی که پاسخ حدودی را میدانید بهترین کار ارسال راهنمایی و سرنخی می باشد.
  • لطفا تنها به سوال پرسش کننده پاسخ دهید و از اظهار نظر روی پاسخ دیگران خودداری کنید.
  • از ارسال لینک فایل دانلودی در سایت جدا خودداری کنید.
  • در صورت نیاز لطفا از عکس برای راهنمایی استفاده کنید.
  • در صورتي که فکر ميکنيد پاسخ شما کامل نيست اما ممکن است کمک کند، حتما پاسخ دهيد.