قبل از ارسال سوال خود سعی کنید موارد زیر را رعایت کنید:

  • عنوان سوالات خود را به صورت پرسشی بپرسید نه جمله خبری.
  • سعی کنید عنوان سوال خود را کوتاه بنویسید.
  • در متن سوال، مشکل خود را به صورت کامل و شفاف بنویسید و از کلی گویی بپرهیزید.
  • در صورت نیاز از عکس برای درک بهتر پاسخ دهنده ها استفاده کنید.
  • از بیان سوال های نا مرتبط به وردپرس خودداری کنید.
  • از بیان عباراتی مانند “کسی با … کار کرده است” خودداری کنید و به جای آن مستقیما مشکل خود را بیان کنید.
  • از درخواست پاسخ از فردی خاص خوداری کنید و اجازه دهید تمام افراد شما را راهنمایی کنن.

در صورتی که از سمت کاربران پاسخی دریافت کردید موارد زیر را رعایت کنید:

  • اگر پاسخ داده شده کمی برای شما کارساز بود دکمه این بسیار مفید است را بزنید.
  • اگر پاسخ داده شده کامل بود دکمه پاسخ صحیح را بزنید.
  • در صورتی که به راه حل مشکل خود دست پیدا کردید (چه در انجمن وردپرس سوال چه جای دیگر) لطفا آن را در صفحه پرسش خود بیان کنید تا در آینده برای سایرین نیز مفید باشد.