انجمن پرسش و پاسخ وردپرس سوال برای یکجا جمع کردن افراد حاضر در جامعه فارسی زبانان ایجاد شده است. هدف از تاسیس وردپرس سوال حل مشکلات و پاسخ به پرسش های وبمستران در زمینه وردپرس می باشد که تماما توسط خود افراد صورت میپذیرد.

انجمن وردپرس سوال برای راهنمایی و رفع مشکلات کاربران بنا شده است. اما مهمترین نکته ای که باید دقت کنید این است که این انجمن توسط تمام کاربران آن (حتی شما) اداره می شود. ممکن است پاسخ به سوال شما زمانبر باشد یا کسی نتواند به آن جواب دهد.